ЗА ВАС РОДИТЕЛИ!

Скъпи майки и татковци,

Тръгването на училище е много специален момент в личната ни

връзка с нашите деца. Това е моментът, в който малкият човек поема

своя голям път на откривател –навън към света и навътре към самия себе си.

Главната ни задача е да помогнем на детето да се чувства ценено и да

вярва в способностите си.

Основното ни предизвикателство е да изградим качествени човешки отношения

между нас, възрастните, между възрастните и децата и между самите деца.

Най-силното ни оръжие е безусловната обич.

 

 

Социалното качество, което трябва да се изгради през

периода на училищната възраст, е „трудолюбие”– стремеж

към усвояване на нови навици и постигане на успех в опо-

зиция на чувството за „непълноценност”. “Трудолюбието”

се изгражда в училище, когато децата започнат да усво-

яват социалната култура на своето общество, знанията

и правилата, върху основата на които по-късно ще усвоят

нови видове поведение и умения. Чувството за идентичност

приема формата на израза „Аз съм това, което съм научил”.

Ако децата забележат, че тяхната значимост за околните,

техният статус в групата от връстници зависят не от

усвоените знания и поведение, а от качества, нямащи нищо

общо със знанията (например раса, пол, религия, социално

положение), те развиват чувство за „непълноценност”.

 

    За да не звучим съвсем теоретично –замислете се в как-

ва степен вашето дете умее да:

  • Поздравява, да се представя, да говори ясно и разбира-

емо, да гледа в очите.

  • Участва в обща дейност или разговор с връстници, да

инициира игра, да дели, да предлага и оказва помощ, да при-

ема чуждо мнение.

  • Да изисква внимание по правилен начин, да прекъсва

нежелан разговор, да отказва предложения и идеи, които не

му харесват.

  • Да разпознава основните емоции и да се съобразява с

емоционалното състояние на другите, да изразява адекват-

но своите емоции, да се извинява.

       Ако вашето дете умее дори едно от тези нещо, то вече е

напреднало по трудния път на развитието! Помагайте му да

се адаптира в училище, като работите всекидневно по раз-

виването на основните социални умения, и не забравяйте да

признавате успеха му всеки ден с любов и внимание!

 

Стратегии, с които да помогнем на детето да се научи да чете

 

В блога си за грамотността и обучението при децата Imagination Soup, авторката Мелиса Тейлър посочва някои допълнителни стратегии как да научим детето си да чете освен традиционната, която предвижда произнасяне на думата на глас.

От опит знаем, че да се научиш да четеш цели думи, е сложна работа. Децата запаметяват визуално някои думи, но за повечето се налага първо да ги дешифрират. Когато детето попадне на такава дума (която не е запаметило визуално), то има нужда от стратегии как да подходи към непознатата дума. Повечето от родителите автоматично казват: „Кажи я на глас!” Това обаче не е най-добрия подход за разгадаване на дума. Ето и няколко по-успешни стратегии:

Началният звук
Виж първата буква. Знаеш ли друга дума, която започва с тази буква? Как звучи тази буква?

Крайният звук
Увери се, че края изглежда и звучи правилно.

Раздели я на части
Закрий втората част на думата с ръка и прочети само първата. Сега закрий първата част и прочети втората. Можеш ли да свържеш двете части?

Намери по-кратка дума
Можеш ли да откриеш по-кратка дума в тази дума?

Разтегли я
Чети като посочваш с пръст и произнасяш звуците бавно.”

Използвай картинките за подсказване
Разгледай картинките – те могат да ти подскажат коя е думата.

Пропусни я, а после се върни
Защо не продължиш да четеш до края на изречението, а после да се върнеш на тази дума и да опиташ пак да я прочетеш.

Помоли за помощ

Имаш ли нужда от помощ?Всички стратегии ли изпробва?” (Няма проблем да кажете някоя от думите на детето – не удължавайте агонията излишно. Просто внимавайте да има баланс между вашата помощ и самостоятелното разгадаване на думите от детето.)

Звучи ли смислено?
Хм, думата, която прочете според мен няма смисъл. А според теб?

Някои пояснения към предложените стратегии

1. Използвайте по една стратегия в даден момент. Можете да използвате лепящо листче с избраната стратегия за книгоразделител.

2. Понякога децата не обръщат много внимание на смисъла. Всъщност го правят често. Тактично им напомнете, че прочетеното трябва да звучи смислено.

Примери:

Звучи ли смислено?”

Опитай да прочетеш тази част отново.”

Помисли за това, което се разказва.”

Чети бавно.”

Правилно ли ти звучи?”

Прочети го отново и чуй дали звучи правилно.”

Измисляш ли си или наистина гледаш думата?”

Прочете първата част правилно, сега виж края.”

3. 3 похвали, 1 забележка

Не поправяйте прекалено често детето. Работете върху един аспект, а оставете всичко останало. Правете 3 или повече похвали на 1 забележка.

Правете смислени положителни коментари. „Добра работа!” не е особено смислен коментар за разлика от по-конкретното „Хареса ми как преправи гласи си да звучи като този на героя.”

Примери:

Охо! Постара се да прочетеш края на думата правилно.”

Хареса ми как използва стратегията за разделяне на думата на части, за да я прочетеш.”

4. Можете да използвате:

Магнитни букви – играйте като съставяте думи

Лепящи листчета – залепете върху предметите у дома листчета с наименованията им или да оставяйте кратки бележки до детето.

Успех!