СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ СРОК

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

на часовете през ІІ-ри срок на учебната 2013/2014 година

 

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК      СРЯДА          ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК       
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗИП -БЪЛГАРСКИ ЕЗИК БЪЛГАРСКИ ЕЗИК МУЗИКА РОДЕН КРАЙ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК МАТЕМАТИКА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК БЪЛГАРСКИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
МАТЕМАТИКА РИСУВАНЕ МАТЕМАТИКА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК МАТЕМАТИКА
МУЗИКА РИСУВАНЕ ДОМАШЕН БИТ ФИЗИЧЕСКО ФИЗИЧЕСКО
ЧАС НА КЛАСА   ЗИП - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗИП - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК