ПРОЕКТИ

През тази учебна година класът ще работи по проект "УСПЕХ" - в клуб "Моята еко-раничка". Занятията ще започнат от 2 юни 2014 година -от 9.00 до 12.30 часа.

Децата ще се обучават 4 часа дневно, с хорариум 68 часа за целия период.