СЪСТЕЗАНИЯ

Уважаеми колеги, родители и ученици,

На основание Заповед № РД 09-975/13-08-2013 г. на Министъра на образованието и науката в Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2013/2014 г. под Изява № 17 е включено Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са МОН, Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.
Състезанието е традиционно и се провежда вече седма година.
Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

 

Състезания Дата на подаване на заявки за състезанието Дата на получаване на материали за състезанието Дата на провеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
"Аз рисувам"

28.10.- 08.11.2013 г.

13.11.- 19.11.2013 г.

20.11.2013 г.

1.12.2013 г.

„Аз, природата и светът”

28.11.- 06.12.2013 г.

10.12.-18.12.2013 г.

19.12.2013 г.

30.12.2013 г.

„Аз и числата”

06.01.-15.01.2014 г.

20.01.- 27.01.2014 г.

28.01.2014 г.

17.02.2014 г.

„Аз общувам с Европа”

05.02.-13.02.2014 г.

17.02.- 24.02.2014 г.

25.02.2014 г.

10.03.2014 г.

„Аз и буквите”

28.02.-07.03.2014 г.

11.03.- 18.03.2014 г.

19.03.2014 г.

31.03.2014 г.

Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ – www.sbnu.org

11.04.- 18.04.2014 г.

20.04.2014 г.

07.05.2014 г.

         
Такса участие – 6.00 лв. на ученик /с ДДС/ за всяко състезание, като 1.00 лв. от участник е в полза на училището.
Националното финално състезание
е без такса участие.
Допустимо е провеждането му на 19 април /петък/.
Състезанието се провежда във всяко училище , заявило участие. Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес.
 

 

 

 

 


Резултатите се обявяват на www.sbnu.org
Участниците получават грамота.
Времетраене – един учебен час.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 


Изтеглената тема ще бъде изпратена в запечатан плик на всяко участващо училище.
Необходимо е участниците да носят материалите, с които ще рисуват, с изключение на рисувателен лист. Допустимите материали са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастри.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕСТОВЕТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ГОДИНИ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!